საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და კუბის რესპუბლიკას შორის

1992-1995 წლებში კუბის რესპუბლიკისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის ოქმი.
ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 18.04.1992.