საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები

პოლიტიკური დიალოგის განვითარებასთან ერთად, თანამშრომლობის ძირითად სფეროებს წარმოადგენს ეკონომიკა, ჯანდაცვა, კულტურა, სპორტი, განათლება. ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა მხარეებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ტრადიციული მიმართულებების განვითარებაზე. ამ კუთხით, უნდა აღინიშნოს ჯანდაცვის სფეროში კუბის მხარის გამოცდილების გაზიარება, სპორტის გუნდურ სახეობებში ერთობლივი შეკრებების და წვრთნების განხორციელება, გაცვლები ხელოვნების წრეების წარმომადგენლებს შორის. პარალელურად, მიმდინარეობს მუშაობა ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვის გაზრდაზე ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებსა და ბიზნეს-წრეებს შორის კონტაქტების ხელშეწყობის გზით.

მხარეებს შორის რეგულარულად იმართება მაღალი დონის შეხვედრები როგორც ორმხრივი ვიზიტების, ისე საერთაშორისო ფორუმების ფარგლებში.